Význam slova variace, variační


variace = obměna, střídání, přeměna; tvarová úchylka

variační = střídavý, proměnlivý


       


Předchozí slova: variabilnost    Další slova: variance; varianta