Význam slova solidarita, solidární, solideo, soliditas


solidarita = soudržnost, pospolitost; vzájemná podpora, svornost

solidární = ve shodě, svorná, vzájemně se podporující

solideo = kulatá čepička vyšších katolických hodnostářů

soliditas = hustota


       


Předchozí slova: solicitace; solicitátor, solicitor    Další slova: solidní; solidnost