Význam slova sarko-, sarkofág, sarkom


sarko- = první část složených slov mající význam maso, tělo

sarkofág = 1. bohatě zdobená rakev nebo schránka k uložení mrtvého; 2. živočich živící se masem odumřelých živočichů

sarkom = zhoubný nezralý nádor mezenchymovému původu


       


Předchozí slova: sarkastický; sarkazmus, sarkasmus    Další slova: sarma; sarmat