Význam slova patofobie, patofyziologie, patofysiologie


patofobie = chorobný strach z nemoci

patofyziologie, patofysiologie = nauka o chorobných pochodech a změnách funkcí organizmu v průběhu nemoci


       


Předchozí slova: pato-    Další slova: patogen; patogeneze, patogenese; patogenita; patogenní