Význam slova appearan ce [epírens], appeasement [epízment]


appearan ce [epírens] = vnější vzhled, výraz, image

appeasement [epízment] = usmiřovací politika ústupků protivníkovi


       


Předchozí slova: appassionato [apasionáto]    Další slova: appelee