Význam slova vasculopathy, vasculosus


vasculopathy = vaskulopatie

vasculosus = cévnatý


       


Předchozí slova: varta; vasculares    Další slova: vaskulární; vaskulózní, vaskulosní