Význam slova saprobie, saprobiologie, saprobiont


saprobie = soustava třídění vod v přírodě podle osídlení živými organizmy v závislosti na kvalitě vody a stupni znečištění

saprobiologie = obor zabývající se životem organizmů ve znečištěných. vodách

saprobiont = organizmus žijící ve znečištěné vodě


       


Předchozí slova: sapro-    Další slova: saprobita