Význam slova paradox, paradoxon, paradoxie, paradoxní, paradoxurinae


paradox, paradoxon = nesmyslnost, logicky neřešitelný rozpor; nepravděpodobnost, protismyslnost

paradoxie = rozpor mezi několika různými tvrzeními

paradoxní = rozporný, protismyslný, zdánlivě nemožný

paradoxurinae = ovíječi


       


Předchozí slova: paradidymis; paradigma; paradisus    Další slova: paraenteralis; parafa, paraf