Význam slova parabola, paraboloid


parabola = 1. přirovnání, podobenství; 2. jedna z kuželoseček

paraboloid = jedna z kvadrik, která vznikne otáčením paraboly kolem její osy


       


Předchozí slova: parabelum; parabilis    Další slova: paracentesis; paracholera; paracletus