Význam slova megalopole, megaloptera


megalopole = rozsáhlé, téměř souvislé městské osídlení, megalopolis

megaloptera = střechatky


       


Předchozí slova: megalocytosis; megalofobie; megalomanie    Další slova: megalosplenia; megalotis