Význam slova appropriation, appropriations


appropriation = přisvojení

appropriations = přidělení


       


Předchozí slova: approbation; approbo    Další slova: approval; approximatum