Význam slova patriarcha, patriarchát


patriarcha = nejstarší člen, hlava rodiny; vážený, důstojný stařec; nejvyšší představitel církve

patriarchát = 1. forma společenské struktury charakteristická vedoucí úlohou muže (otce), dědickou posloupností v mužské linii; 2. úřad a hodnost patriarchy, území jím spravované


       


Předchozí slova: patopsychologie; patos, pathos    Další slova: patriciát; patricide; patricij; patricius