Význam slova patologie


patologie = obor zabývající se chorobnými jevy a pochody v organizmech


       


Předchozí slova: patologický; patologický lhář    Další slova: patopsychologie; patos, pathos