Význam slova paralysation, paralysis


paralysation = ochrnutí

paralysis = ochrnutí


       


Předchozí slova: paralogizmus, paraiogismus    Další slova: paralytický