Význam slova emocionalita, emocionální


emocionalita = vzrušení citovost, přecitlivělost, emotivita

emocionální = citově založený, citový; dojemný, působící na city, emotivní


       


Předchozí slova: emitto; emír; emloyer; emoce    Další slova: emoční