Význam slova cholecystagogue, cholecystocolotomy


cholecystagogue = lék

cholecystocolotomy = cholecystokolotomie


       


Předchozí slova: cholangiogram; cholangiola    Další slova: cholecystoduodenoanastomoze