Význam slova asociál, asociální chování, asociálnost


asociál = jedinec, jehož chování se vymyká společenským zásadám; bez sociálního cítění, bezohledný

asociální chování = závažnější odchylky chování, které však ještě nemají ráz trestné činnosti

asociálnost = snížené společenské cítění jedince


       


Předchozí slova: asociativní; asociativnost    Další slova: asomatický