Význam slova velociped, velocipéd, velocissime, velociter


velociped, velocipéd = bicykl, jízdní kolo

velocissime = nejrychleji

velociter = rychle


       


Předchozí slova: velo-    Další slova: velodrom; velox