Význam slova vaskulární, vaskulózní, vaskulosní


vaskulární = cévní

vaskulózní, vaskulosní = cévnatý


       


Předchozí slova: vasculopathy; vasculosus    Další slova: vaso-active