Význam slova saprofág, saprofilie, saprofyt


saprofág = živočich živící se odumřelou organickou hmotou

saprofilie = vlastnost organizmů spočívající v tom, že se vyživují hnijícími látkami

saprofyt = rostlina využívající k výživě odumřelou organickou hmotu


       


Předchozí slova: saprobita    Další slova: saprogenní