Význam slova patiens [paciéns], patientia


patiens [paciéns] = osoba, zvíře nebo věc zasažená dějem

patientia = trpělivost, odvaha


       


Předchozí slova: patické; patie    Další slova: patina