Význam slova paralaktický, paralaxa


paralaktický = související s paralaxou

paralaxa = úhel, který svírají směry vedené ze dvou různých míst prostoru k pozorovanému tělesu; zdánlivý rozdíl polohy předmětu vzhledem k pozadí při pozorování ze dvou různých míst


       


Předchozí slova: parakinéza, parakinéze, parakinésis-; parakuzie    Další slova: paralela; paralelizmus, paralelismus; paralelka; paralelní