Význam slova paradidymis, paradigma, paradisus


paradidymis = nadvarle

paradigma = příklad, vzor, typ

paradisus = zahrada


       


Předchozí slova: paradesant; paradesantní    Další slova: paradox, paradoxon; paradoxie; paradoxní; paradoxurinae