Význam slova melodie, melodika


melodie = sled tónů, nápěv; harmonická krása, soulad

melodika = souhrn znaků melodie; nauka o melodii


       


Předchozí slova: melo-    Další slova: melodram; melodramatický