Význam slova empirie, empirizmus, empirismus


empirie = zkušenost (jako pramen poznání)

empirizmus, empirismus = názor považující zkušenost za jediný zdroj poznání


       


Předchozí slova: empirical; empirický    Další slova: empitio