Význam slova emeritní, emeritus


emeritní = vysloužilý, bývalý; zasloužilý, zkratka em.

emeritus = vysloužilec


       


Předchozí slova: emergence; emergens; emergentní    Další slova: emerze, emerse; emesis