Význam slova chorea, choreal


chorea = porucha centrální nervové soustavy projevující se mimovolnými škubavými pohyby, posunčina, tanec svatého Víta

choreal = choreatický


       


Předchozí slova: chordotomie; chordotomy    Další slova: choreicus; choreografie