Význam slova aspirace, aspirant, aspirare


aspirace = snaha, usilování, touha; vdechnutí tuhých látek do plic nebo průdušnice;vyslovení s přídechem

aspirant = uchazeč

aspirare = pomáhat


       


Předchozí slova: aspiciere; aspidistraceae; aspik    Další slova: aspirate; aspiratus