Význam slova asketický, asketik, asketizmus, asketismus


asketický = odříkavý, zdrženlivý, na sebe přísný

asketik = zastánce, stoupenec asketizmu

asketizmus, asketismus = odříkání, zdrženlivost, askeze


       


Předchozí slova: asketa    Další slova: askeze, askese; askripce; asm