Význam slova workshop [vérkšop], workstation [vérkstejšn]


workshop [vérkšop] = dílna; tvůrčí, pracovní setkání

workstation [vérkstejšn] = pracovní stanice


       


Předchozí slova: workflow; workholizmus, workholismus [vérkholizmus]; workmanship    Další slova: world wide web [vérld vajd veb]; worsening