Význam slova sociohistorie, sociolekt


sociohistorie = vývoj společenské struktury z historického pohledu

sociolekt = jazyk nebo jazykový styl určité skupiny lidí, kolektivu


       


Předchozí slova: sociografický; sociografie    Další slova: sociologie; sociologizmus, sociologismus