Význam slova socio-, sociobiologie, sociodrama


socio- = první část složených slov mající význam společnost, společenský

sociobiologie = pohled na společnost z hlediska biologie, přírodovědného přístupu

sociodrama = terapeutická a tréninková metoda využívající splňování (hraní) různých rolí


       


Předchozí slova: societa    Další slova: sociografický; sociografie