Význam slova snack [snek], snack-bar [snekbar]


snack [snek] = přesnídávka, rychlé pojedení, občerstvení; snack-bar

snack-bar [snekbar] = bufet, automat, rychlé občerstvení, snack


       


Předchozí slova: smokink, smoking; smuggler; smyk    Další slova: snajpr, snajper, sniper [snajpr]; snakeboard [snejkbórd]; snare