Význam slova patrilinearita, patrimonium


patrilinearita = mužská linie; jméno po otci, majetek se dědí v mužské linii

patrimonium = majetek zděděný po otci; svobodné pozemkové vlastnictví


       


Předchozí slova: patriciát; patricide; patricij; patricius    Další slova: patriot; patriotizmus, patriotismus