Význam slova parafín, parafování


parafín = 1. směs vyšších uhlovodíků, bezbarvá nebo bílá hmota užívaná na výrobu svíček, v kosmetice; 2. nasycený uhlovodík, alkan

parafování = označování podpisovou značkou (zkráceným podpisem)


       


Předchozí slova: parafiskál    Další slova: parafráze; parafrázovaný