Význam slova lokál, lokálka, lokální, lokálpatriotizmus, lokálpatrlotismus-


lokál = zábavní podnik; místnost v hostinci; jaz. pád vyjadřující zejména místní vztahy (v češtině šestý pád)

lokálka = místní vláček; zprávička v novinách o místní události

lokální = místní; vztahující se k určitému místu

lokálpatriotizmus, lokálpatrlotismus- = přemrštěné zdůrazňování významu a zájmů místních na úkor obecných; láska ke svému městu, rodišti


       


Předchozí slova: lokativ    Další slova: lokomoce