Význam slova empír, empir [ampír], empírie


empír, empir [ampír] = vývojová fáze klasicismu, zejm. ve Francii v době Napoleonova císařství

empírie = zkušenost


       


Předchozí slova: empitio    Další slova: emplastra