Význam slova ženijní, ženista


ženijní = určený k provádění terénních úprav a k přípravě objektů pro bojové účely

ženista = příslušník ženijního vojska


       


Předchozí slova: žengle    Další slova: ženšen