Význam slova vágní, vágnost


vágní = nejasný, nejednoznačný, neurčitý, nepřesný

vágnost = nejasnost, neurčitost


       


Předchozí slova: vádemékum, vademekum, vademecum; vádí    Další slova: vecors; vectigal