Význam slova soft, soft copy [soft kopi], softbal, softball [softból], softdrink, softtenis, softtennis, software [softvér]


soft = měkký, poddajný

soft copy [soft kopi] = dočasný, na papíře nezhmotněný záznam, záznam na obrazovce

softbal, softball [softból] = pálkovaná, sportovní hra vzniklá z baseballu., hraná větším a měkčím míčkem

softdrink = limonáda

softtenis, softtennis = hra podobná tenisu, s plastovými raketami a lehkým měkkým míčkem, líný tenis

software [softvér] = počítačový program


       


Předchozí slova: sofizma, sofisma    Další slova: soiling