Význam slova patopsychologie, patos, pathos


patopsychologie = nauka o chorobných stavech a úchylkách průběhu duševních pochodů

patos, pathos = vzrušený stav, prudké hnutí mysli; vzletný způsob projevu


       


Předchozí slova: patologie    Další slova: patriarcha; patriarchát