Význam slova pare, pareidolie, parekie, paremie


pare = jedna ze dvou nebo několika stejných listin, stejnopis, průpis, kopie

pareidolie = optický klam, zrakové vnímání, kdy je vjem dotvářen v neskutečné podobě

parekie = soužití dvou druhů živočichů, kdy jeden vyhledává jiného, který mu poskytuje ochranu

paremie = přísloví, pořekadlo, průpovídka


       


Předchozí slova: pard; pardalotum; pardál; pardon    Další slova: parencephalus; parenchym