Význam slova melonoplasty, melos, melotézie, melothesie


melonoplasty = melonoplastika

melos = zpěvnost, hudebnost

melotézie, melothesie = učení o souvztažnostech, vytvářející systém vztahů mezi makrokosmem a mikrokosmem


       


Předchozí slova: melomanie; melomelie    Další slova: melta