Význam slova mega-, megabit


mega- = předpona mající význam miliontého násobku, násobku 10 na 6

megabit = megabit, megabitový


       


Předchozí slova: medullo-arthritis; medullosis    Další slova: megacephala; megacephalic