Význam slova logo, logo-, logofobie, logogram, logoneurosis


logo = reklamní štít; nápis s názvem a značkou firmy

logo- = první část složených slov mající význam slovo, řeč

logofobie = strach před mluvením

logogram = znak zastupující slovo (např. %, z, znak čínské abecedy)

logoneurosis = logoneuróza


       


Předchozí slova: logie; logika; login; logistika; logizmus, logismus    Další slova: logopaedia; logopathia