Význam slova logie, logika, login, logistika, logizmus, logismus


logie = druhá část složených slov označující nauku, vědu, vědní obor

logika = teorie obecně platných zákonitostí myšlení a zákonitostí procesu poznání

login = přihlášení; přihlašovací jméno

logistika = symbolická logika; systém přepravy a týlového zásobování

logizmus, logismus = 1. rozumný závěr; 2. názor, že svět je logicky uspořádán


       


Předchozí slova: logicizmus, logicismus; logický; logicus    Další slova: logo; logo-; logofobie; logogram; logoneurosis