Význam slova loco [lokó], loco citato


loco [lokó] = zde, v místě

loco citato = ... na citovaném místě


       


Předchozí slova: locking; lockout; lockup    Další slova: loculus