Význam slova lobotomie, lobovat


lobotomie = chirurgické přerušení nervových spojů čelních laloků od ostatních částí mozku, leukotomie

lobovat = "kopat" za jistého člověka nebo firmu, společnost za účelem zisku


       


Předchozí slova: lobitis    Další slova: lobularis; lobulatum