Význam slova ablace, ablaktace, ablastemic


ablace = snesení, odnětí, snětí, odchlípení; odtávání sněhu, ledovce, meteoritu

ablaktace = 1. odstavení mláděte; 2. způsob šlechtění, při němž se roub neoddělí od mateřské rostliny, dokud dokonalé nesroste, odkájení

ablastemic = nezárodečný


       


Předchozí slova: abjudikace; abjurace    Další slova: ablatio; ablativ