Význam slova abjudikace, abjurace


abjudikace = zamítnutí žaloby soudem; soudní rozhodnutí

abjurace = veřejné zřeknutí se názorů (víry); právo křivá přísaha


       


Předchozí slova: abiurare    Další slova: ablace; ablaktace; ablastemic